Diensten

Lustrous Law houdt zich vooral bezig met ondernemingsrecht. We schrijven en beoordelen contracten op dat terrein. We passeren notariële akten en bereiden besluiten voor op dat gebied: zo zorgen we voor rechtszekerheid. We adviseren over complexe juridische vragen met een ondernemingsrechtelijk karakter. We assisteren in transacties. Waar nodig stuurt Lustrous Law buitenlandse advocaten, notarissen en fiscalisten aan, maar ook Nederlandse specialisten op terreinen die het zelf niet in huis heeft.

We ontwerpen en beoordelen, vaak in samenwerking met de fiscalist en de accountant van een klant, plannen om een onderneming een andere structuur te geven of om werknemers te laten participeren. Lustrous Law voert die plannen vervolgens ook uit.

We richten vennootschappen op, maar laten ze ook weer verdwijnen, zetten ze om in een buitenlandse rechtsvorm, fuseren ze met andere vennootschappen (ook in het buitenland), splitsen vennootschappen, ontbinden ze en assisteren bij de vereffening ervan. Als het nodig is, wijzigen we de statuten, geven we nieuwe aandelen uit of verpanden die aan een bank.