Algemene voorwaarden

Al het werk dat we doen, geschiedt op basis van een overeenkomst van opdracht met Lustrous Law B.V..

Op die overeenkomst van opdracht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de algemene voorwaarden van Lustrous Law B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 46/2010 en kunt u ook hier vinden. Op verzoek sturen we u graag een exemplaar toe.

Download de algemene voorwaarden:
– Nederlands
– Engels