Grotere ondernemingen

Lustrous Law treedt op als notaris van een aantal grotere ondernemingen. We kennen de structuren van en de mensen binnen deze ondernemingen door en door. Zo kunnen we slagvaardig en efficiënt optreden, als verlengstuk van de bedrijfsjurist, de controller of de directie. We anticiperen daarbij steeds op wat er binnen die ondernemingen nog moet gebeuren.

We helpen die ondernemingen graag en goed wanneer ze buitenlandse aandeelhouders of dochtervennootschappen hebben. We zijn immers uitstekend op de hoogte van wat er in een groot aantal buitenlandse jurisdicties gevraagd of verwacht wordt.

Lustrous Law assisteert ondernemingen ook bij de praktische kanten van de formele regels, bijvoorbeeld door het aanbieden van assistentie bij corporate housekeeping en vennootschapssecretariaat.