Publicaties

Lustrous Law adviseert en assisteert niet alleen cliënten, maar participeert ook in het maatschappelijke debat over toekomstige wetgeving en uitvoeringspraktijk. Dat doen we voor een deel uit bevlogenheid over ons vak, maar zeker ook om het voor cliënten in de toekomst makkelijker te maken. Hoe we dat doen: onder meer door publicaties in vaktijdschriften en publieksbladen, door gesprekken met ambtenaren en politici en door deel te nemen aan pilotprojecten.